Pristupnica

Pristupnica

Na osnovu člana 9. Statuta Nacionalne moto sekcije Internacionalne policijske asocijacije Srbije, na sastanku dana 12.11.2019. godine, Upravni odbor donosi :

P R A V I L N I K

Nacionalne moto sekcije Internacionalne policijske asocijacije Srbije,
u daljem tekstu NMSIPAS, o prijemu članova:

  1. član NMSIPAS mora da ima položen vozački ispit „A“ kategorije.
  2. član NMSIPAS mora da poseduje registrovani motocikl.
  3. član NMSIPAS je u obavezi da svake godine plaća članarinu i to do kraja meseca marta tekuće godine.
  4. član NMSIPAS ne sme da bude krivično osuđivan za dela za koja se goni po službenoj dužnosti, o čemu donosi Uverenje ili daje izjavu.
  5. novi član NMSIPAS je dužan da u roku od petnaest dana od dana prijema u Udruženje uplati članarinu u visini od 6000 din. za tekuću godinu.
  6. članovi NMSIPAS pod rednim brojem četiri, počasni članovi i pod rednim brojem pet, deca i prijatelji, Statuta Udruženja, ne plaćaju članarinu i ne učestvuju u radu direktno, već na indirektan način, kao podrška Udruženju i na njih se ne odnose tačke od 1 do 5 ovog Pravilnika.
  7. članovi koji se primaju mogu biti i članovi drugih klubova ili udruženja i u zemlji i u inostranstvu.
  8. molba za članstvo u NMSIPAS se preuzima sa sajta Udruženja, www.motoipa.rs i podnosi se u pismenoj formi predsedniku Udruženja ili Upravnom odboru Udruženja.
  9. svaka zloupotreba, lažno predstavljanje pred organima reda i stanovništvom, kao i neetično i nemoralno ponašanje člana NMSIPAS, povlači isključenje iz kluba i podnošenje krivične prijave.

dana 12.11.2019 godine.

Upravni odbor Nacionalne moto sekcije
Internacionalne policijske asocijacije Srbije

Preuzmite pristupnicu sa sajta, popunite tražene podatke i zajedno sa skeniranom / iščitanom ličnom kartom pošaljite je poštom, na adresu:

NACIONALNA MOTO SEKCIJA
INTERNACIONALNE POLICIJSKE ASOCIJACIJE SRBIJE
Ul.Radovana Mićovića broj 58
34000 Kragujevac

Zahtev će biti rešen u roku od petnaest dana i o ishodu bićete obavešteni putem ostavljene e-mail adrese.

U slučaju odobrenog prijema u članstvo NMSIPAS dužni ste da u roku od petnaest dana, od dana obaveštenja putem mejla, uplatite članarinu u iznosu od 6.000,00 dinara.

 

PRISTUPNICA -za preuzimanje

PRISTUPNICA (PDF, 128 Kb)

YouTube