Prijem novih članova

Prijem novih članova
Prijem novih članova

Plan rada NMSIPA Srbije u budućnosti podrazumeva rad na pijemu u Internacionalnu policijsku moto koorporaciju pod nazivom „ Internatipnal police moto corporation“ strukovnu organizaciju policije koja se bavi bezbednošću saobracaja kao i takmičanjem između članova u spretnosti vožnje motocikla i automobila. NMSIPAS planira organizaciju druženja , vožnji motociklima kako u Srbiji tako i na međunarodnom nivou, a sve u cilju širenja ideje IPA-e.

Želja nam je da kroz inovativne akcije i projekte konstituišemo NMS IPA  Srbije kao deo svetske IPA u kojoj je biti član, privilegija i čast.

Predsednik NMSIPAS

Vladan Antić

YouTube